Harmóniában a Holddal

A Hold közismert hatással van a Földi életre, az emberre:

  • szabályozza az ár – apály jelenséget
  • befolyásolja az időjárást
  • kihat a hangulatra, a viselkedésre, az aktivitásra / passzivitásra, az étvágyra és a világszemléletre

A Hold fázisainak állandó váltakozása az élet körforgását jelképezi: megszületünk, növekedünk, meghalunk, majd új élet születik és folytatódik minden tovább ciklikusan. Számos körforgás vesz körül bennünket: a nappalok és éjszakák váltakozása, az évszakok ritmikus ismétlődése, az életkorok egymást követő szakaszai (a kisgyermek édes és terjeszkedő természete, a tinédzserek és a felnőttek ambíciója, az idősek bölcs mélázása).

Mi nők mindezen felül átélünk még egy ritmikus váltakozást, amely összeköt bennünket a Holddal. A női test minden hónapban megtisztul, majd megújul a menstruációs ciklus révén. Valamikor a nők az újhold sötét éjszakáján együtt menstruáltak. Ilyenkor összegyűltek, hogy egymást támogassák a befelé fordulás, az önvizsgálat mély és izgalmas utazásában. Újhold idején, amikor nem világít semmi az éjszakai égen, a nők befelé tekintenek és gyakorolják az szembenézést önmagukkal. Azt mondják, a Hold állásának megfelelően, a női energia ilyenkor van legmélyebb pontján. Biztonságuk érdekében ekkor tanácsos csendben, pihenéssel, befelé fordulással tölteni az időt.  

Telihold idején a nő energiája csúcspontján áll. Ekkor kiterjed, társasági életet él, ekkor képes a hosszú távú tervek megvalósítására, lezárására, képes túllépni az akadályokon.

Ez a váltakozás minden nőben megvan, bele van kódolva a DNS-ükbe, és teljes mértékben a természettel összhangban működik. Szentség ez, amely a nő érzelmi természetében mutatkozik meg. Ez teszi őt széppé, ez adja lelkületét intuícióval, empátiával és kozmikus harmóniával gazdagítva.

A modern kultúra azonban az örök fiatalságot, a véget nem érő termékenységet hangsúlyozza, megtagadva ezzel az élet ciklikusságát. A 21. századi életritmus arra kényszeríti a nőket, hogy hátat fordítsanak a megtisztulás és megújulás gyönyörű folyamatának. Kényelmetlenségként tekintenek a menstruációra, sok fiatal nő szégyenkezve, utálkozva gondol rá. A köztudat tévesen össze is keveri a Hold által szabályozott menstruációt az ugyancsak Hold által befolyásolt érzelmi hullámzással.

A nő ereje a méhében lakozik: a shakti prána befolyásolja egészsége minden aspektusát. A nőknek megvan a képessége, hogy havonta megszabaduljon a mérgező anyagoktól, a blokkoló érzelmektől és a fizikai gátaktól, amely már nem szolgálják őt. A menstruáció során a női test megtisztul és megújul újhold idején.

Ha nem alkalmazkodunk a Holdidőhöz, nem annak rendje szerint használjuk, akkor a bennünk lakozó shakti pránát veszélyeztetjük. Amikor pedig egy nő shaktija kiimerül, amikor nincs szinkronban Holdanyával, amely irányít bennünket, betegség üti fel a fejét.

Ha azonban a Hold szakaszokkal összhangban használjuk energiánkat, akkor erősíthetjük a belső harmóniát. Tekintsd tehát az élet körforgását, a Holdidőt ajándéknak. Érezd meg, ismerd fel az adott pillanat energiáját, s tudni fogod, melyik szakasz miben és hogyan segít téged, képes leszel hatékonyan bánni vele.

Harmóniában a Holddal